Fosterhjemstjenesten Tromsø har til en hver tid stort behov for nye familier som kan tenke seg å være fosterhjem. Nytt kurs for potensielle fosterforeldre – pridekurs – starter 29. august 2010. Ta gjerne kontakt med fosterhjemstjenesten Tromsø, ved Hege Bobakk tel. 466 15 585, eller avd. Finnsnes ved Svein Bergstad tel. 466 15 268 for en uforpliktenede prat. Les mer på: http://www.fosterhjem.no/Din_lokale_fosterhjemstjeneste/Region_Nord/Tromso/