Voksenopplæring videregående

Ta utdanning mens du er i jobb!

Voksenopplæring ved Nord-Troms videregående skole
Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25 år. Voksne som har videregående utdanning fra før kan bli tatt opp dersom det er plass. Søknadsfrist 1. mars.

vigo

Generell studiekompetanse
Vi tilbyr studieforberedende kurs som gir generell studiekompetanse. Fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie.

Teoridelen til ulike fagbrev
Yrkesfag:
Voksenopplæringen tilbyr opplæring i teorifag som fører frem til fagprøve. Teorifagene er helsefagrenholdsoperatørfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helseservicefaget, service -og samferdsel, transport- og logistikk, apotekertekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær. Helsefagarbeider elevløp. 

Forelesningene for alle kurs foregår i lyd-bildestudio ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa og avdeling Skjervøy. Ved oppstart får alle elever ved Voksenopplæringen tilbud om et innføringskurs for å lære å bruke aktuell undervisningsplattform og et kurs i studieteknikk.

Søknadsfrist er 1. mars for alle kursene. Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på www.vigo.no . Ha MInID tilgjengelig for å kunne søke. Søkerveiledning Vigo.

Kontaktinformasjon: Studieveileder Nord-Troms videregående skole Beate Rikardsen Jaatun, 92 23 25 09 / 777 87000 Epost: beate.rikardsen.jaatun@tromsfylke.no

Web levert av CustomPublish AS