kommunevaapen  2.png
Steinsviksanden
Storslett bru
Mollisfossen

Aktivitetskalender

September 2014
MaTiOnToFr
36
1234567
37
891011121314
38
15161718192021
39
22232425262728
40
2930     
Halti,+front+2

Nordreisa bibliotek lørdagsåpent.

Nordreisa bibliotek starter opp igjen med lørdagsåpent bibliotek. Første lørdag vi har åpent er 20. september fra kl. 11.00 - 14.00. Biblioteket vil være åpent hver lørdag i høst og vinter. Velkommen innom biblioteket - til mye god høstlesing!

Vannkran II

Akutt vannlekkasje Storslett vest

OPPDATERT: Vannet er nå tilbake

Det har oppstått en akutt vannlekkasje i forbindelse med gravearbeider og vannet er avstengt. Vannlekkasjen er lokalisert og utbedring pågår. Likevel kan det ta noe tid før vannet er tilbake igjen.

FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN, TILSKUDD 2014

KOMPETANSELØFTET 2015

Kompetanseløftet 2015 er den delplan under Omsorgsplan 2015, som er Regjeringens oppfølging av St.meld nr 25 (2005-2006).

For skoleåret 2014/-15 har Nordreisa kommune, etter søknad, fått midler til fordeling fra Fylkesmannen.

Brannvesenet

Møt brannvesenet lørdag 20. september

Brannvernuka

Brannvesenet står utenfor kommunehuset med brannbil.

-Spørsmålsrunde
-Tur med brannbilen
-Prøve brannslangen

Ta med familien og la barna lære om brannsikkerhet.

Lørdag 20. september kl 11:00 til 14:00

FREDAG 26.SEPTEMBER 2014 KL 17.00

INTERNASJONAL DAG FOR ELDRE

Nordreisa eldreråd og Sparebanken Nord-Norge inviterer eldre i Nordreisa til "treff" på samfunnshuset på Storslett

FREDAG 26.SEPTEMBER 2014 KL 17.00

Dersom du er 67 år eller eldre, det vil si født i 1947 og tidligere er du herved invitert.

Vi serverer middag, kaffe og kaker.   Avslutning ca. kl 20.30.

Plandokument

Hovedplan for avløp 2015 – 2021 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 09.09. – 30.09.2014

Nordreisa driftsutvalget behandlet hovedplan for avløp 2015-2021 i møte 8.9.14 som saksnr 42/14 og vedtok å sende den ut på høring.

 

Moan bibliotek

Moan skole hadde onsdag 10.09 offisiell åpning av

Nytt og moderne skolebibliotek

Alle elevene og alle ansatte var sammen på skolens fellesrom for å markere åpningen høytidelig. Gunn Lill Johansen og Margrethe Haslund fra Nordreisa bibliotek var også tilstede. Et rødt silkebånd ble klippet over, rektor holdt tale, en bokgave ble overrukket fra Nordreisa bibliotek og flinke 4. klassinger underholdt med sang og dans.

NordreisaSkjervøyKystplan

Referat fra møte om kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner

Her finner du referatet fra møte om kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner på Skjervøy den 28. august 2014.

Gravemaskin

Gravearbeider Båtnesveien og Naveren starter i uke 38/2014 - Trafikkomlegging

Nordreisa kommune skal legge ny avløpsledning i fra Dyrego’ til Naveren 17, se markeringer på kart. Arbeidet gjøres for å sikre stor nok dimensjon på avløpsledningen når Halti II tas i bruk i 2015. Arbeidet planlegges å være ferdig i midten av oktober. Asfaltering skjer først i barmarksesongen 2015.