kommunevaapen  2.png
Steinsviksanden
Storslett bru
Mollisfossen

Aktivitetskalender

April 2014
MaTiOnToFr
14
  123456
15
78910111213
16
14151617181920
17
21222324252627
18
282930    
kommunevåpen

Nordreisa driftsutvalg har møte 29.4.14 kl 09:00

Saker til behandling i Nordreisa driftsutvalg 29.4.14 er bla. Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, søknad om deling gnr 1942/44/2 og oppstart regulering Lundejordet.


Fiber

NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR BREDBÅNDSUTBYGGING 2014 ER LYST UT

Post- og Teletilsynet (PT) publiserte 31.03.2014 en ny nasjonal tilskuddordning for bredbåndsutbygging med søknadsfrist 6.juni 2014. Det er krav at kommuner som planlegger søknad skal offentligjøre informasjon om hvilket geografisk område den planlagte utbyggingen gjelder med høringsfrist minst 1 mnd. Det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen før søknaden innleveres. Nordreisa kommune planlegger å sende søknad for områdene; Storenga, Havnnes og Nordli.

scootertur

Kommunen ber at alle viser varsomhet i rasfarlig terreng.

Nå er strekningen Ragasbekken til Ragas vannet, samt Ragsabekken til tilknyttning Oksfjord - Kautokeino (Røyelløypa) scooterløype åpen

Alle løypene er nå åpne. Kommunen ber folk om å holde seg til oppmerket løypenett og sjekke Varsom.no med tanke på mulig skredfare. Vinteren så langt har hatt meget spesielle værforhold og fremdeles er der svake lag i snøen som kan utløse skred.

 

Nord-Troms Plankontor

Melding om planvedtak - Detaljregulering for Kirkebakken barnehage og menighetshus GBR 14/9 og 14/36, Storslett

Nordreisa kommunestyre vedtok  reguleringsplanen for Kirkebakken barnehage- og menighetshus i møte den 20.03.14. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av en fire-avdelings barnehage, menighetshus og kontor for kirkelig administrasjon for Nordreisasokn ved Nordreisa kirke i Nordreisa kommune.

Nord-Troms Plankontor

Melding om planvedtak - Detaljregulering for Storsletta hyttefelt 1942/81/1 på Uløya

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.03.2014 reguleringsplanen for Storsletta hyttefelt på Uløya. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med sjørelatert beliggenhet på Uløya i Nordreisa kommune.

Scooter

Kommunen minner om behandlingstid på søknadspliktig motorferdsel

Vi går inn i påskehøytiden og med dette opplever kommunen økende pågang på søknadspliktig motorferdsel. Vi minner om søknader etter §5 (Se informasjon om gjeldende regelverk) har behandlingstid på inntil 14 dager, vi ber publikum om å søke i god tid da saksgangen i påsketiden kan da ta noe lengere tid.

NordreisaSkjervøyKystplan

Invitasjon til folkemøter – Felles kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy

På folkemøtene den 29. april (Storslett) og 6. mai (Skjervøy) presenteres planforslaget til felles kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner. Det vil være rikelig anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. Folkemøtene er åpne for alle.

påskegg 2014

Biblioteket tar påskeferie fra 14. april - 21. april

Husk å låne masse spenndende påskekrim! Siste frist for boklån er lørdag 12. april. Vanlig åpningstid 22. april 10.00 - 15.00.

Vi ønsker våre lånere og besøkende en riktig god påske!

NordreisaSkjervøyKystplan

Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026, 1.gangs høring og offentlig ettersyn

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommuneplanens arealdel 2014-2026 ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn. Saken ble behandlet i Kystsoneplanutvalget i Nordreisa og Skjervøy kommuner  den 28. mars 2014 i sak 2/14. Planområdet omfatter sjøarealene i Nordreisa og Skjervøy kommuner. Høringsfristen er 12. mai 2014.

Rosa Påske egg nr4abc

Strikkekafé på biblioteket onsdag 9. april kl. 18.00 - 20.00

Ta med venner og kom på strikkekafé! Alle tar med seg garn, pinner og heklekrok m.m. Vi strikker og hekler påskepynt m.m. Velkommen til en trivelig kveld! Enkel servering.