Ny Storslett bru

Detaljreguleringsplan for E6 Storslett bru til offentlig ettersyn og høring

Frist for merknader er 5. mai 2019. Åpent infomøte torsdag 11. april kl. 18.00 på Halti kulturscene.
Plangrense Rovdas gravlund

Åpent møte tirsdag 13. november kl. 18.00 om Rovdas gravlund

Vi minner på om det åpne møtet som skal avholdes på kommunehuset i kommunestyresalen tirsdag 13. november kl. 18.00 om detaljregulering Rovdas gravlun...
Plangrense Rovdas gravlund

Varsel om oppstart: Detaljregulering Rovdas gravlund

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Rovdas gravlund med plan ID 19422018_003.
Havnnes_stor

Varsel om oppstart detaljregulering Havnnes utleiehytter gnr. 80 bnr. 1

I henhold til Plan- bygningslovens §12-8 varsles det herved oppstart av planarbeid vedr. reguleringsplan for Havnnes utleiehytter på eiendommen gbnr. ...
Ammenammi_Bilde nettartikkel_sluttvedtak_500x333

Melding om vedtak: Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5, Sappen

Kommunestyret vedtok i møte den 21. juni 2018 i sak 53/18 detaljregulering av Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5, Sappen, med nasjonal plan ID: 19422015_00...
Tarebilde

Offentlig ettersyn – Lyngsskjellan ENK - søknad om akvakulturtillatelse for tare på lokalitet Kjempebakken

I hht til lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:
Hansvoll annonseringskart

Melding om vedtak: Detaljregulering Hansvoll boligområde, Storslett

Kommunestyret vedtok i møte den 21. juni 2018 i sak 52/18 detaljregulering av Hansvoll boligområde med plan ID 19422017_004.
Plankart

Melding om vedtak: Detaljregulering Olsens verft, Bakkeby

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 21.06.2018 i sak 59/18 detaljregulering Olsens verft med nasjonal plan ID 19422017_002.
Annonsekart_500x375

Varsel om oppstart: Detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg med plan ID 19422018_002...
Web levert av CustomPublish AS