Dialysesatelitten ved Distriskmedisinsk Senter Nord-Troms har vært i drift i snart en måned, men mandag 16. november hadde leder av DMS Nord-Troms, Aina Hagen, invitert til offisiell åpning.
Pasienter fra Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord var under behandling, når ordfører Øyvind Evanger i Nordreisa, klippet av snora og erklærte satellitten og nytt tjenestetilbud i Nord-Troms, for åpnet. Tilstede var også ordfører fra Kvænangen, varaordfører fra Skjervøy, overlege og seksjonsleder fra nyreavdelingen ved UNN, rådmann og leder av DMS Nord-Troms, mfl.  
 
Distriskmedisinsk senter Nord-Troms er en arena for samhandling mellom Nord-Tromskommuner og helsefortaket UNN. Dialysesatelitten er nå en av flere spesialisthelsetjenester ved Distrisktsmedisisnk senter. DMS Nord-Troms tilbyr i tillegg spesialisthelsetjenester som områdegeriatri og rehablitering, hudbehandling, røntgen, teleortopedi, poliklinikk for øre, nese og hals og fødestue.  
 
En dialysebehandling nærmere hvor folk bor har utrolig mye å si for livskvalitet og familieliv for pasientene dette gjelder. Disse slipper nå å reise den lange vegen til Tromsø, tre ganger i uken for å gjennomgå behandling, en reise som er en stor påkjenning for pasientgrupper som i utgangspunktet er veldig syke. Samfunnsøkonomisk vil dette tjenestetilbudet gi besparelser over tid.  
 
Målsetningen for Distriksmedisinsk senter er samhandling og kompetanseutvikling mellom kommunene og spesialisthelsetjenetene ved sykehus, for å bedre helsetjenester hvor folk bor. DMS skal konituerlig jobbe videre med å få flere tjenester til befolkningen i Nord-Troms.