Du følger undervisningen på Studieverkstedet på Nordreisa videregående skole. Undervisning og lån av lærebøker er gratis. Påmelding før 15. april med MiN ID på www.vigo.no  

Hvis du ønsker yrkesutdanning er det også mulighet for det. Kontinuerlig påmelding på www.vigo.no

Kontakt Katrine (katrine.vibe@troms.vgs.no) eller Olav (olav.g.karlsen@troms.vgs.no)

mvh Katrine Vibe
Studieverkstedet ved Nordreisa vgs