Kvenske personnavn i Nordreisa - boklansering 27. februar 2008

Boka er kommet i stand takket være bidrag og kunnskaper fra en rekke gode informanter som velvillig har stilt opp. Forfatteren Bente Imerslund har arbeidet i åtte år med innsamling og bearbeiding av materialet, og boka er nå ferdig. Vi er stolt av å kunne presentere ei praktbok med lokal kvensk historie som samtidig er et banebrytende arbeid innafor den kvenske kulturhistorien i Nord-Norge. Her finner du forordet.

Baksiden teksten på omslaget:
Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og Kevä-Heikun Anna er eksempler på kvenske personnavn i Nordreisa. Piru er fanden sjøl og Piru-Pekka hogde ved på en søndag. Det er over hundre år siden, men ugjerningen har satt sine spor fordi holmen Piru-Pekan saari i Reisaelva har fått navn etter synderen. Det vannet som Malla-Pekka pleide å brenne tjæremile ved, ble etter hvert Malla-Pekan järvi. Sukkula betyr skyttel og Sukkula-Pekka lagte skytler til vevstoler. Bråstad-Marja ble kalt med sitt norske navn på en kvensk måte, men faren hennes hadde et ekte kvensk personnavn: Jounin Jussa, altså John sin sønn Johan. Hvem var Keituri-Jussa? Enn Antti-Kusti Hakkarainen? Hvor ble det av Horrukka-slekta? Slike spørsmål gir denne boka svar på. Her finner man bilder, tegninger, mange sitater og historier av og om personene med kvenske navn.
Web levert av CustomPublish AS