NAV Nordreisa endrer åpningstidene fra 1. desember

NAV Nordreisa forbereder brukerne på en ny NAV–hverdag. Dette innebærer mer selvbetjening, mer avtale i forkant og endrede åpningstider

Årsaken til nye åpningstider fra 1.desember er at stadig flere av våre brukere får løst sine behov ved å kontakte NAV på telefon eller via elektroniske selvbetjeningsløsninger på www.nav.no.

NAV-kontoret i Nordreisa kommer til å ha åpningstid kl.10.00 – 14.00 mandag - fredag for drop-in-henvendelser fra 1. desember.

Tiden vi i dag bruker på å betjene brukere som kan få sine tjenester løst på www.nav.no eller kontaktsentrets tlf. 55 55 33 33 ønsker vi å bruke på de brukerne som har behov for personlig oppfølging og arbeidsgivere. Det vil gi bedre kvalitet på våre tjenester; bedre oppfølging av de som trenger det, og tid spart for brukere som ikke nødvendigvis må komme fysisk til kontoret for å få hjelp.

NAV Nordreisa gjennomfører også endringer i drop-in henvendelser. Det medfører at bruker får ingen samtale med veileder uten avtale i forkant. Litt uvant for enkelte kanskje, men til gjengjeld møter bruker en best mulig forberedt veileder, forklarer NAV- leder Roy Johansen.

Mange tjenester ved å kontakte NAV på internett og telefon

I publikumsmottaket i NAV Nordreisa har kontoret PC-er som brukerne blir henvist til. En telefon er også gjort tilgjengelig i publikumsmottaket for å kunne ringe kontaktsenteret på tlf. 55 55 33 33.

Medarbeiderne ved NAV Nordreisa henviser nå til PC-ene eller telefonene. Statistikk viser at mange sender spørsmål og søknader på kveldstid og i helgene. Da er det god service å gjøre brukerne oppmerksomme på de elektroniske mulighetene, sier NAV leder Johansen, ved NAV Nordreisa.

– Dette er litt som da banken skulle få oss til å gå over til nettbank. Nå har alle i prinsippet et NAV-kontor på internett, men de må bli klar over det. Dette er en forandring, men ved å bruke bankID og logge inn på www.nav.no får bruker tilgang til informasjon med utgangspunkt i sin situasjon.

– Mange av de henvendelsene vi får er spørsmål om vedtak eller utbetalinger. Vi har ikke ansvar på lokal kontoret for å fatte ytelsesvedtak eller for utbetalinger på statlige områder. Dette gjøres av andre NAV enheter i Norge. Den eneste ytelsen NAV Nordreisa fatter vedtak på og utbetaler er økonomisk sosialhjelp på det kommunale området.

Blant annet går det an å søke om dagpenger, foreldrepenger, engangsstønad ved fødsel og adopsjon, alderspensjon, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd på nett. Med andre ord, helt kurante søknader om vanlige ytelser kan raskt og enkelt ordnes via NAVs nettsider.

– Det er også mulig å stille spørsmål og få svar fra NAV via nettet. Dette gjøres på en trygg og sikker måte ved at man logger seg inn med samme Bank-ID som man bruker i nettbanken, forklarer Johansen.

Enkelte tjenester har også egne Facebook-sider. Et eksempel på det er NAV Foreldrepenger.

I tillegg har NAV en eksperttelefon på tlf.nr. 55 55 33 33 som er den beste å ringe om ytelser. De kan også gi veiledning i bruk av www.nav.no via telefon når brukeren sitter foran sin pc i tiden 0800-15.30 mandag – fredag, sier NAV leder Johansen.

Vinn- vinn

På www.nav.no får bruker raskt svar, og trenger ikke vente på at veilederen skal ringe tilbake. Man kan skrive søknaden i ro og mak hjemme, der man har alle andre opplysningene eller vedleggene man trenger.

– Dette er virkelig vinn-vinn for alle. Vi håper og tror mer selvbetjening vil gi NAV Nordreisa mer tid til oppfølging av brukere med utvidet hjelpebehov og styrke vår kontakt med arbeidsgivere, sier Johansen.

Ta med bankID

Hvis du ikke får løst saken din på www.nav.no eller NAV kontaktsenter, er det viktig at bruker har med seg bankID (kodebrikke eller på mobiltelefon) ved besøk på NAV kontoret, slik at vi kan hjelpe ved å logge inn bruker på selvbetjeningsløsningene i publikumsmottakets pc-er hos NAV Nordreisa, sier Johansen.