Planforslag Storslett sentrum

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Storslett sentrum

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtok Miljø-, plan- og utviklingsutvalget (MPU) i sak 99/17 forslag til detaljreg...
Kart til annonse_Varsel om oppstart_Hansvoll_500x307

Varsel om oppstart detaljregulering for Hansvoll – GBR 12/5 og 12/6 – Storslett

Iht. Plan og bygningslovens §12-8 varsles det herved at Sandøy Bygg Eiendom AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Hans...
kart til nettartikkel_500x333

Varsel om oppstart: Detaljregulering Bergskogen hundekjørerarena

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Bergskogen hundekjørerarena med plan ID 19422017_001 p...
Planavgrensning

Varsel om oppstart av reguleringsplan - Olsens verft

Olsens verft v/Sweco Norge AS varsler oppstart av detaljregulering for eiendommen 49/47 og deler av 49/6 i Bakkeby. Formålet er videreutvikling av ver...
NK Logo - wide_500x281

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Sørkjosen

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og 12- 12 jf. § 12-3 legges detaljregulering av Sørkjosen ut til høring og offentlig ettersyn etter først...
Logo - wide

Varsel om utvidet planområde - Detaljregulering Sørkjosen

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsler Nordreisa kommune utvidelse av planområdet for detaljregulering av Sørkjosen...
Flyfoto Storslett

Folkemøte om reguleringsplaner

Nordreisa kommune, i samarbeid med Statens vegvesen, arrangerer folkemøte om reguleringsplanene for Storslett sentrum og ny Storslett bru tirsdag 2. m...
547978_10150789738425020_663929959_n

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.12.2016 i sak 93/16 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 – 2...
Web levert av CustomPublish AS