kart til nettartikkel_500x333

Varsel om oppstart: Detaljregulering Bergskogen hundekjørerarena

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Bergskogen hundekjørerarena med plan ID 19422017_001 p...
Planavgrensning

Varsel om oppstart av reguleringsplan - Olsens verft

Olsens verft v/Sweco Norge AS varsler oppstart av detaljregulering for eiendommen 49/47 og deler av 49/6 i Bakkeby. Formålet er videreutvikling av ver...
NK Logo - wide_500x281

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Sørkjosen

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og 12- 12 jf. § 12-3 legges detaljregulering av Sørkjosen ut til høring og offentlig ettersyn etter først...
Logo - wide

Varsel om utvidet planområde - Detaljregulering Sørkjosen

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsler Nordreisa kommune utvidelse av planområdet for detaljregulering av Sørkjosen...
Flyfoto Storslett

Folkemøte om reguleringsplaner

Nordreisa kommune, i samarbeid med Statens vegvesen, arrangerer folkemøte om reguleringsplanene for Storslett sentrum og ny Storslett bru tirsdag 2. m...
547978_10150789738425020_663929959_n

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.12.2016 i sak 93/16 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 – 2...
Logo - wide

Melding om vedtak: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.12.2016 i sak 92/16 områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik med nasjonal...
Planavgrensning Storslett sentrum

Varsel om oppstart: Detaljregulering Storslett sentrum

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsler Nordreisa kommune oppstart av detaljregulering av Storslett sentrum.
Web levert av CustomPublish AS