Logo - wide

Varsel om utvidet planområde - Detaljregulering Sørkjosen

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsler Nordreisa kommune utvidelse av planområdet for detaljregulering av Sørkjosen...
Flyfoto Storslett

Folkemøte om reguleringsplaner

Nordreisa kommune, i samarbeid med Statens vegvesen, arrangerer folkemøte om reguleringsplanene for Storslett sentrum og ny Storslett bru tirsdag 2. m...
547978_10150789738425020_663929959_n

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.12.2016 i sak 93/16 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 – 2...
Logo - wide

Melding om vedtak: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.12.2016 i sak 92/16 områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik med nasjonal...
Planavgrensning Storslett sentrum

Varsel om oppstart: Detaljregulering Storslett sentrum

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsler Nordreisa kommune oppstart av detaljregulering av Storslett sentrum.
547978_10150789738425020_663929959_n

HUSK høringsfristen 8. november: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Nordreisa kommune har utarbeidet forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020. Nå ønsker vi innspill innen 8...
Logo - wide

Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunal planstrategi - Nordreisa kommune 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret i sak 78/16 i møte den 13. oktober 2106.
Kart med delstrekninger

Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet

Statens vegvesen region nord i samarbeid med Kvænangen og Nordreisa kommune legger områderegulering for E6 Kvænangsfjellet, strekning Oksfjordhamn – K...
Web levert av CustomPublish AS