Plangrense Rovdas gravlund

Åpent møte tirsdag 13. november kl. 18.00 om Rovdas gravlund

Vi minner på om det åpne møtet som skal avholdes på kommunehuset i kommunestyresalen tirsdag 13. november kl. 18.00 om detaljregulering Rovdas gravlun...
Plangrense Rovdas gravlund

Varsel om oppstart: Detaljregulering Rovdas gravlund

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Rovdas gravlund med plan ID 19422018_003.
Havnnes_stor

Varsel om oppstart detaljregulering Havnnes utleiehytter gnr. 80 bnr. 1

I henhold til Plan- bygningslovens §12-8 varsles det herved oppstart av planarbeid vedr. reguleringsplan for Havnnes utleiehytter på eiendommen gbnr. ...
Ammenammi_Bilde nettartikkel_sluttvedtak_500x333

Melding om vedtak: Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5, Sappen

Kommunestyret vedtok i møte den 21. juni 2018 i sak 53/18 detaljregulering av Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5, Sappen, med nasjonal plan ID: 19422015_00...
Tarebilde

Offentlig ettersyn – Lyngsskjellan ENK - søknad om akvakulturtillatelse for tare på lokalitet Kjempebakken

I hht til lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:
Hansvoll annonseringskart

Melding om vedtak: Detaljregulering Hansvoll boligområde, Storslett

Kommunestyret vedtok i møte den 21. juni 2018 i sak 52/18 detaljregulering av Hansvoll boligområde med plan ID 19422017_004.
Plankart

Melding om vedtak: Detaljregulering Olsens verft, Bakkeby

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 21.06.2018 i sak 59/18 detaljregulering Olsens verft med nasjonal plan ID 19422017_002.
Annonsekart_500x375

Varsel om oppstart: Detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg med plan ID 19422018_002...
Plankart

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Olsens verft - Plan ID: 19422017_002

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtok Nordreisa Miljø-, plan- og utviklingsutvalg i møte den 19. april 2018 forsl...
Web levert av CustomPublish AS