547978_10150789738425020_663929959_n

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.12.2016 i sak 93/16 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 – 2...
Logo - wide

Melding om vedtak: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.12.2016 i sak 92/16 områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik med nasjonal...
Planavgrensning Storslett sentrum

Varsel om oppstart: Detaljregulering Storslett sentrum

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsler Nordreisa kommune oppstart av detaljregulering av Storslett sentrum.
547978_10150789738425020_663929959_n

HUSK høringsfristen 8. november: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Nordreisa kommune har utarbeidet forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020. Nå ønsker vi innspill innen 8...
Logo - wide

Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunal planstrategi - Nordreisa kommune 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret i sak 78/16 i møte den 13. oktober 2106.
Kart med delstrekninger

Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet

Statens vegvesen region nord i samarbeid med Kvænangen og Nordreisa kommune legger områderegulering for E6 Kvænangsfjellet, strekning Oksfjordhamn – K...
Logo - wide

Høring og offentlig ettersyn: Kommunal planstrategi 2016-2019

Nordreisa kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi. Denne er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 26. septem...
Nordreisa kommune logo

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg

Varsel om oppstart av planarbeid

Nordreisa kommune varlser oppstart av planarbeid for "Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med handlingprogram for bygg...
Web levert av CustomPublish AS