Nybru Planområdet

Melding om vedtak: Detaljregulering E6 Storslett bru

Miljø-, plan- og utviklingsutvalget (MPU) vedtok i møte den 13. juni 2019 i sak 41/19 detaljregulering av E6 Storslett bru med plan ID 19422017_005.
Ny Storslett bru

Detaljreguleringsplan for E6 Storslett bru til offentlig ettersyn og høring

Frist for merknader er 5. mai 2019. Åpent infomøte torsdag 11. april kl. 18.00 på Halti kulturscene.
Plangrense Rovdas gravlund

Åpent møte tirsdag 13. november kl. 18.00 om Rovdas gravlund

Vi minner på om det åpne møtet som skal avholdes på kommunehuset i kommunestyresalen tirsdag 13. november kl. 18.00 om detaljregulering Rovdas gravlun...
Plangrense Rovdas gravlund

Varsel om oppstart: Detaljregulering Rovdas gravlund

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Rovdas gravlund med plan ID 19422018_003.
Web levert av CustomPublish AS