Annonsekart_500x375

Varsel om oppstart: Detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg med plan ID 19422018_002...
Plankart

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Olsens verft - Plan ID: 19422017_002

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtok Nordreisa Miljø-, plan- og utviklingsutvalg i møte den 19. april 2018 forsl...
Hansvoll annonseringskart_500x333

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Hansvoll boligområde - Plan ID: 19422017_004

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtok Nordreisa Miljø-, plan- og utviklingsutvalg i møte den 14. mars 2018 i sak ...
Høgegga_Detaljkart til nettartikkel_500x281

Varsel om oppstart: Detaljregulering Høgegga barnehage

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Høgegga barnehage med plan ID 19422018_001 på gårds- o...
Planforslag Storslett sentrum

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Storslett sentrum

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtok Miljø-, plan- og utviklingsutvalget (MPU) i sak 99/17 forslag til detaljreg...
Kart til annonse_Varsel om oppstart_Hansvoll_500x307

Varsel om oppstart detaljregulering for Hansvoll – GBR 12/5 og 12/6 – Storslett

Iht. Plan og bygningslovens §12-8 varsles det herved at Sandøy Bygg Eiendom AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Hans...
kart til nettartikkel_500x333

Varsel om oppstart: Detaljregulering Bergskogen hundekjørerarena

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Bergskogen hundekjørerarena med plan ID 19422017_001 p...
Planavgrensning

Varsel om oppstart av reguleringsplan - Olsens verft

Olsens verft v/Sweco Norge AS varsler oppstart av detaljregulering for eiendommen 49/47 og deler av 49/6 i Bakkeby. Formålet er videreutvikling av ver...
Web levert av CustomPublish AS