Ammenammi_Bilde nettartikkel_sluttvedtak_500x333

Melding om vedtak: Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5, Sappen

Kommunestyret vedtok i møte den 21. juni 2018 i sak 53/18 detaljregulering av Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5, Sappen, med nasjonal plan ID: 19422015_00...
Tarebilde

Offentlig ettersyn – Lyngsskjellan ENK - søknad om akvakulturtillatelse for tare på lokalitet Kjempebakken

I hht til lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:
Hansvoll annonseringskart

Melding om vedtak: Detaljregulering Hansvoll boligområde, Storslett

Kommunestyret vedtok i møte den 21. juni 2018 i sak 52/18 detaljregulering av Hansvoll boligområde med plan ID 19422017_004.
Plankart

Melding om vedtak: Detaljregulering Olsens verft, Bakkeby

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 21.06.2018 i sak 59/18 detaljregulering Olsens verft med nasjonal plan ID 19422017_002.
Annonsekart_500x375

Varsel om oppstart: Detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg med plan ID 19422018_002...
Plankart

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Olsens verft - Plan ID: 19422017_002

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtok Nordreisa Miljø-, plan- og utviklingsutvalg i møte den 19. april 2018 forsl...
Hansvoll annonseringskart_500x333

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Hansvoll boligområde - Plan ID: 19422017_004

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtok Nordreisa Miljø-, plan- og utviklingsutvalg i møte den 14. mars 2018 i sak ...
Høgegga_Detaljkart til nettartikkel_500x281

Varsel om oppstart: Detaljregulering Høgegga barnehage

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Høgegga barnehage med plan ID 19422018_001 på gårds- o...
Planforslag Storslett sentrum

Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Storslett sentrum

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtok Miljø-, plan- og utviklingsutvalget (MPU) i sak 99/17 forslag til detaljreg...
Web levert av CustomPublish AS