Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Innlogging

Om tjenesten

Her kan du melde om feil og mangler du har observert på vei, veilys, vann, avløp eller grøntanlegg tilhørende Nordreisa kommune.

Dersom du har observert noe som kan medføre akutt fare, ring vakttelefonen på vann/avløp eller vei.  Vakttelefon vann/avløp 905 69 989.  Vakttelefon vei 990 98 468 (november – april)

 

Du må være oppmerksom på at dette er en meldetjeneste for innmelding av hendelser, feil og mangler på kommunens anlegg og ansvarsområder som er oppgitt ovenfor.

Meldetjenesten gir oss god informasjon om oppståtte hendelser med mulighet for rask utbedring om vi vurderer at det er nødvendig. Du vil få tilbakemelding selv om det kan ta noen dager.

Dette er ikke en tjeneste med saksbehandling, innbyggere som ønsker en sak behandlet av kommunen må fortsatt gjøre en skriftlig henvendelse via brev eller e-post.