Åpningstider:

  • mandager          kl  9 - 13               (1 - 6 år)
  • tirsdager             kl 10.30 - 14        (0 - 1 år)
  • torsdager           kl  9 - 12               (1 - 6 år)
  • torsdager           kl 12 - 14              (0 - 1 år)

(aldersinndelingen er ikke absolutt)