Det er for tiden to kommunale boligfelt som har ledige boligtomter. Dette er Rovdas boligfelt på Storslett og Sandbukt boligfelt i Oksfjordhamn.

Det er utarbeidet et kart som viser kommunale bolitgtomter i Nordreisa. Kartet viser tomter som er ledige, solgte og tomter det er opsjon på.

Tomter som er ledige er merket med grønn skravur, tomter som er solgt er merket med rød skravur og tomter som det er opsjon på er merket med oransje skravur. Tomter merket med svart skravur er utilgjengelige.

Tegnforklaring.PNG

Kart over kommunal boligtomter på Rovdas!

Kart over kommunale boligtomter i Oksfjordhamn!

 

Når du klikker på en av tomtene får du opp informasjon om tomten til høyre i bildet. Trykk da på overskriften "Kommunale boligtomter" og du får se informasjon om status, eier og størrelse på tomten.

Tegnforklaring3.png    Tegnforklaring2.PNG

Ønsker du å kjøpe boligtomt eller har du spørsmål om boligtomter, ta kontakt med May Halonen på epost may.halonen@nordreisa.kommune.no eller telefon 77 58 80 42