Jaktlag i kommunen

Under følger en oversikt med lenker til lokale jager og fiskeforeninger:

Jaktkort småvilt

Hovedandelen av landarealet i Nordreisa kommune er eid av Statskog og jakt innenfor disse områdene er allment tilgjengelig. Jaktkort kan anskaffes via inatur.no

I nedre/nordre del av kommunen er det meste av arealet privateid, og jaktkort er i liten grad digitalt tilgjengelig. Nordreisa kommune anbefaler interesserte i å ta kontakt med vil i disse tilfellene være behjelpelig med å sette publikum i kontakt med aktuelle grunneiere og eller jaktvald

Jaktkort storvilt

Det utøves mye elgjakt i kommunen. Jaktkort for elg i statskogeid teig er tilgjengelig via inatur.no.
Ta kontakt med jaktlagene som nevnt over for å forhøre seg om jaktlag og -vald.