Kommunalt næringsfond

Fra kommunalt næringsfond er det mulig å søke tilskudd til etablering av ny virksomhet. Du kan lese mer om Kommunalt næringsfond her.

Andre nyttige lenker under oppstart:

Halti Næringshage

Nordreisa kommune har en egen tjenesteavtale med Halti næringshage. Gjennom denne avtalen kan du som etablerer benytte deg av gratis rådgivning i oppstartsfasen. Du finner mer informasjon om Halti næringshage her.

Tiltakssonen for Troms og Finnmark

Nordreisa kommune er en del av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, noe som gir våre innbyggere og næringsliv flere økonomiske fortrinn, herunder blant annet fritak for arbeidsgiveravgift, reduksjon i personbeskatningen, fritak for el-avgift på forbruk og nedskrivning av studielån. Målsettingen med tiltakssonen er å gjøre området mer attraktivt for bosetting, næringsvirksomhet og arbeid, og dermed stimulere til positive utviklingstrekk. Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms: Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Du kan lese mer om tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark her.

Samisk virkemiddelområde

Nordreisa kommune er innlemmet i STN-området; virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Dette innebærer at virksomheter i Nordreisa har mulighet til å søke tilskudd fra Sametinget til prosjekter og tiltak.

Du kan lese mer om Sametinget og deres næringsutviklingsarbeid her.