Voksenopplæringa gir opplæring i norsk- og samfunnskunnskap for innvandrere etter Introduksjonsloven/Integreringsloven, spesialundervisning og grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringsloven. Elevmassen består av deltakere i introduksjonsordninga, flyktninger som er ferdig i introduksjonsordningen og tar grunnskole, familiegjenforente, privatister og voksne med behov for spesialundervisning.

Voksenopplæringa har ansvaret for gjennomføringen av norsk-, samfunnskunnskap- og statsborger-prøven, samt grunnskoleeksamen for voksne.