Eksempel

Dersom det kommunale takstgrunnlag på fritidsboligen er kr 1.000.000, trekker kommunen fra 30% før skatten beregnes. Bunnfradraget er kr 200 000,-. Med en skattesats på 4 promille, gir det en årlig eiendomsskatt på 2 000 kroner.

Dersom du finner feil i taksten eller mener at den er høyere enn markedsverdi

Finner du feil i taksten eller mener at taksten er høyere enn boligens markedsverdi, må du kontakte Skatteetaten (kommunen sender ut skatteseddel for eiendommen, men kan ikke svare for taksten). Les mer om endring av grunnlag for beregning av eiendomsskatt på skatteetaten sine nettsider.

Skatteetatens formuesgrunnlag som benyttes som boligtakst i 2023 er lik verdien som fremkom i skattemeldingen (selvangivelsen) for 2021 under punktet «Beregnet markedsverdi for bolig (boligverdi)».

Formuesgrunnlaget tilsvarer normalt fire ganger formuesverdien (tidligere ligningsverdi).

Fikk du redusert boligverdien din hos Skatteetaten i 2022?

Fikk du redusert boligverdien din i 2022 (formuesgrunnlag/boligverdi i grunnlagsår 2020), vil du kanskje oppleve at boligverdien som vi benyttet ved utskrivingen av eiendomsskatt i 1. kvartal 2023 er oppjustert til samme nivå som før endringen. 

Skatteetaten opplyser at årsaken er en manglende kobling mellom ulike års skattemeldinger, og feilen oppstår når endringen av boligverdi er godkjent etter at Skatteetaten allerede har produsert neste års boligverdi. 

Er du en av de som har opplevd dette, må du endre verdien i skattemeldingen for 2021 også, slik at vi får riktig boligverdi for utskriving av eiendomsskatt i 2023. 

Er du usikker på om du kan benytte samme dokumentasjon som du gjorde da du fikk godkjent reduksjonen for grunnlagsåret 2020, kan du kontakte Skatteetaten for å finne ut av det. 

Vi får melding fra Skatteetaten når ny redusert boligverdi er godkjent, og vil refundere eventuelt for mye innbetalt eiendomsskatt på en senere faktura. Husk å kontrollere boligverdiene du rapporterer inn i skattemeldingen for 2021 også, da de vil gjelde som grunnlag ved beregningen av eiendomsskatt i 2023. 

Betaling av faktura

Det er viktig at du betaler regningen for kommunale avgifter og eiendomsskatt til forfall selv om du har sendt endringsmelding eller klaget til Skatteetaten. Kommunen vil korrigere beløpet på en seinere regning dersom Skatteetaten gjør endringer i formuesgrunnlaget. 

Våningshus og boliger som eies av aksjeselskap

Våningshus og boliger på landbrukseiendom og boliger eid av aksjeselskap mottar ikke formuesgrunnlag fra Skatteetaten og har derfor fått kommunal takst.