Legeerklæringen er det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringlettelse. 

Slik søker du

Ved behov for parkeringstillatelse må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen.
​Følgende søknadsskjema kan brukes.

Søknadskjemaet kan sendes elektroniske eller du kan fylle det ut og ta utskrift av skjemaet. Utskrift av skjemaet leveres til helse- og omsorgsadministrasjonen eller sendes per post.
Det må foreligge en legeerklæring før søknad kan behandles. Legeerklæringa sendes til helse- og omsorgsavdelingen, postboks 193, 9156 Storslett.

For å søke om parkeringskort for forflytningshemmede må du:

  • Forevise legeerklæring om at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.
  • Kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelse ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessig medisinsk behandling. 

Kriterier/Vilkår

Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse til:

  • Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
  • Passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.