Dersom du finner feil i taksten eller mener at den er høyere enn markedsverdi

Dersom du mener at taksten er høyere enn markedsverdi eller du finner en feil i taksten, kan du sende en klage. Takster der grunnlaget ikke tidligere er påklaget kan påklages ved utskrivingen neste år.

Betaling av faktura

Det er viktig at du betaler regningen for kommunale avgifter og eiendomsskatt til forfall, selv om du har klaget på taksten. Kommunen vil korrigere beløpet på en seinere faktura dersom klagen medfører endringer i taksten.