brøytebil

Anleggsdrift har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens veier. Nordreisa kommune har tilsammen ca 125 km kommunale veier, og ca 2000 veglys som dekker 50 - 60 km.

En del av kommunens veinett brøytes av private kontraktører mens resterende veinett brøytes av kommunens eget personell.
Døgnbemannet vakttelefon 990 98 468 for akutte henvendelser om vei i perioden 1. november til 30. april.

Bruk FiksGataMi for meldinger om feil og mangler på vei og veilys.

Ansvar daglig drift av vei har driftsleder Kim Daniel Hansen. Dette gjelder også henvendelser om vann i grøfter og tette overvannskummer.