Ved behov kan hjemmesykepleien tilrettelegge for middag i hjemmet, ved å varme opp mat. For de som får denne bistanden, varmer hjemmesykepleien opp middag som den enkelte allerede har i hjemmet.

Noen personer kan få middag fra kjøkkenet på Helsesenteret Sonjatun, som de selv må hente. Hjemmetjenesten bringer ikke mat fra Sonjatun hjem. 

 

Slik søker du

Ved behov for middagsombriging må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen. 
Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om behandling av søknader. 

Kriterier/Vilkår

Det skal foreligge en behovsvurdering for å kunne få middagsombrigning. Disse kriteriene skal ligge til grunn:

  • Bruker er i fare for underernæring
  • Bruker har behov for praktisk hjelp knyttet til planlegging, organisering og/eller tilberedelse av middag
  • Bruker har behov for hjelp knyttet til oppfølgning av diett eller andre årsaker

 

Hva må du betale?

Hva du må betale per måltid finner du under "Priser" nedenfor.