Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

Slik søker du

Ved behov for ledsagerbevis må du sende en søknad til helse- og omsorgsavdelingen.
Her finner du søknadskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Søknadskjemaet kan sendes elektroniske eller du kan fylle det ut og ta utskrift av skjemaet. Utskrift av skjemaet leveres til helse- og omsorgsadministrasjonen eller sendes per post.
Det må foreligge en legeerklæring før søknad kan behandles. Legeerklæringa sendes til helse- og omsorgsavdelingen, postboks 193, 9156 Storslett.

Kriterier/Villkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.