Jeger og fiskeforeninger

Under følger en oversikt med lenker til lokale jager og fiskeforeninger:

Fiske i lakseførende vassdrag

Nordreisa kommunes mest kjente lakseelv er Reisaelva. Reisaelva forvaltes av Elvelaget.

Fiskekort selges gjennom inatur og direkte fra grunneiere

Fiske i innlandsvann

Du får kjøpt fiskekort som omfatter alle statskogeide innlandsvann i Norge. Nordreisa er en av kommunene i Norge som har størst dekning i dette fiskekortet.

Fiskekort er tilgjengelig gjennom Inatur.no.

For fiske i private vann ta kontakt med grunneier. Kjenner du ikke grunneier vil kommunen være behjelpelig med å sette deg i kontakt.