Arbeid med helhetlig vannforvaltning i Troms

Norge har godkjent EU`s rammedirektiv for vann og har med det forpliktet seg til å gjennomføre helhetlig vannforvaltning. Dette betyr at alle parter som har med forvaltning av vannforekomster i Norge må og skal samordne planer og tiltak for å forbedre eller opprettholde vannforekomstenes miljøtilstand. Kommunene er viktige partnere i dette arbeidet.

Nordreisa kommune er del av vannregion Troms, som igjen er delt inn i seks vannområder. Se kart 

Mer informasjon om arbeidet

Arbeidet med vannforvaltning er et nasjonalt arbeid. Det er opprettet en portal for mer informasjon om arbeidet. Se www.vannportalen.no for mer informasjon