Hjemmesykepleien kan tilby opplæring og veiledning som kan bidra til å gjøre deg mer selvhjupen. Ved søknad vil hjemmesykepleien kartlegge behovet. Det vil gjøres en individuell vurdering, slik at du kan få hjelp etter ditt behov. 

Slik søker du

Ved behov for hjemmesykepleie må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen.
​Søknadskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Kriterier/Vilkår

Under arbeid

Hva må du betale?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hvem kommer hjem til deg?

Alle ansatte i hjemmetjenesten har arbeidstøy, og skal kunne legitimere seg med Nordreisa kommunes identitetskort. 

I hjemmetjenesten er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Ansatte er av ulik etnisk bakgrunn og kjønn. Alle arbeider i turnus, dette innebærer både dag, kveld og helg. Av den grunn vil du ikke bestandig få samme ansatt på hvert besøk. Det kan hende at du får flere ansatte å forholde deg til, avhengig av hvor mange besøk du har per døgn og hvilken kompetanse din tilstand krever, men vi har fokus på å sikre deg bistand fra færrest mulig hjelpere. Vi har også ansvar for opplæring av lærlinger, elever og studenter innen helsefaglig utdanning. Alle enhetene i hjemmetjenestene jobber etter de samme kvalitetsmål og tilstreber å gi like tjenester.