Her finner du kontaktinformasjonen til brannvesenet.

Kontaktinformasjon

Tittel

Navn

Telefon

E-post

Brannsjef

Olaf Erling Nilsen 41 86 33 01 E-post

Beredskapsleder

Pål Edvardsen 41 86 33 02 E-post

Brannforebygger

Geir Marinius Wahlgren 41 86 33 03 E-post

Brannforebygger

Aleksander Iversen 41 86 33 04 E-post

Brannforebygger

Hans Henrik Karlstrøm 41 86 33 05 E-post

 

Brannforebyggende

Brannvesenets brannforebyggende oppgaver er definert i brannloven. Disse oppgavene er blant annet:

Organisering

Nordreisa kommune er dimensjonert etter krav ihht. FOR-2002-06-26-729
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729

Enhetens hovedoppgaver fremgår av LOV-2002-06-14-20
Lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-2

Oppgaver

Enhetens hovedoppgaver fremgår av LOV-2002-06-14-20
Lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-2