Vilkårene er strenge, og det er i utgangspunktet ingen som har rettskrav på nedsettelse eller ettergivelse.

Eksempel på tilfeller der ordningen kan være aktuell er:

 • Du har varig manglende evne til å følge opp økonomiske forpliktelser, med bakgrunn i årsaker du ikke er skyld i selv.
 • Belastningen med å betale blir så stor at du ikke greier å bli boende i eget hjem.

Det foretas en individuell og konkret vurdering av behovet. Ordningen skal kun være en sikkerhetsventil som kommunen kan benytte til å avhjelpe i helt spesielle situasjoner. 

En del av vurderingen vil være om øvrige ordninger som betalingsutsettelse på faktura, bostøtte eller lignende er prøvd først. 

Dette blir normalt tatt med i vurderingen: 

 • inntekter
 • bankinnskudd
 • aksjer/fond
 • andre eiendommer
 • annen formue
 • gjeld
 • andre eiere
 • andre medboere
 • eiendommens verdi

Et eventuelt fritak vil gjelde kun for skatteåret det søkes for. Er behovet det samme neste år, må det søkes på nytt.

Søknadsfrist

Frist for å søke om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt er 1. februar. Kontakt eiendomsskattekontoret hvis du må søke etter at fristen er utløpt.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Du MÅ legge ved kopi av siste tilgjengelige likning. 
Du kan også legge ved annen dokumentasjon som du mener er relevant for søknaden.
Sensitive personopplysninger skal ikke legges ved.

Lovhjemmel

Hjemmel for fritak ligger i eiendomsskatteloven §28