Som støttekontakt jobber du med personer som har helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Dette kan gjelde personer med lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser, sliter psykisk eller har rusproblemer. 

Privat avlaster omhandler som regel barn og unge som bor hjemme. Avlastning kan foregå både på time- og døgnbasis, enten med base hjemme hos deg eller bruker.

Kontakt

Er dette noe du kunne tenke deg, kan du kontakte konsuelt på telefonnummer 77 58 81 54, eller på mail Heidi.Jensen@nordreisa.kommune.no.

Hvis vi finner en bruker som kan være en god match for deg, blir du innkalt til samtale. 

Hva er en støttekontakt?

Støttekontakten jobber med å hjelpe andre personer ved å tilbringe tid sammen med dem. Meningen er at de skal hjelpe de som trenger det gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Støttekontaktens oppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver for en støttekontakt:

  •  Følge brukeren på aktiviteter som kino, kafé, idrettsarrangement, turer eller andre aktiviteter.
  •  Hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.

Støttekontakten skal være med på de aktiviteter som brukeren foreslår, eller fungere som motivator for å få brukeren til å komme seg ut.

Hvem kan være støttekontakt?

Krever ingen formell utdanning, men personlig egnethet vil bli vurdert. 

Støttekontakten må underskrive taushetsløfte. Du må ha forståelse og innsikt i taushetspliktkravet og være moden nok til å ta ansvar for andre mennesker. Det er problematisk at personer under 18 år underskriver taushetserklæring, derfor vil de fleste støttekontakten være over 18 år. 

For å fylle rollen er det også noen kvalifikasjoner som er nødvendige. Du som påtar deg oppdrag som støttekontakt bør være stabil, trygg på deg selv, ha evnen til å samarbeide og kunne sette grenser. Alkohol eller andre rusmidler skal ikke nytes sammen med brukeren.

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å være støttekontakt. Alder, kjønn, personlighet og interesser er avgjørende når man skal finne egnet støttekontakt til aktuell bruker.