Når har barnet rett til barnehageplass?

Rett til barnehageplass gjelder i kommunen der barnet bor. Retten gjelder barn som ikke har plass fra før og som søker før fristen.

Dersom det ikke er ledig plass der du ønsker plass, kan du få tilbud om barnehageplass i en annen barnehage.

  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar- juli har rett til plass i august det året de fyller ett år. 
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har lovfestet rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. 
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år. 
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august. 

Slik søker du om barnehageplass

Vi har felles søknadsportal for alle barnehager i kommunen. For å komme til søknadsportalen, trykk på lenken under. 

I søknaden må du legge inn informasjon og svare på noen spørsmål. Du kan søke fra 50 % til 100 % plass. Du kan sette opp tre barnehager i søknaden. Dersom det ikke er ledig plass der du ønsker plass, kan du få tilbud om barnehageplass i en annen barnehage.

Hvis du ikke har norsk personnummer, må du ta kontakt med Nordreisa kommune for å få lagt inn søknad.

https://foresatt.visma.no/nordreisa 

Endring av barnehageplass

Hvis du har plass i barnehage men ønsker å øke eller redusere oppholdstiden, må du søke om det. Søknad om endringer i barnehageplass gjøres i https://foresatt.visma.no/nordreisa.

Oppsigelse av barnehageplass

Frist for oppsigelse av barnehageplass i kommunal barnehage er satt til 1 måned fra dato for mottatt oppsigelse. Private barnhager kan ha andre kriterier for oppsigelse. For å finne ut hvor lang oppsigelsestid din barnehage har, kan du se i barnehagens vedtekter. Du finner vedtektene under Private barnehager - Nordreisa kommune.
Oppsigelse av barnehageplass gjøres via https://foresatt.visma.no/nordreisa.