Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forurensing

Forurensning

De viktigste kildene til lokal luftforurensning er vegtrafikk og vedfyring. Andre lokale kilder kan f.eks. være avfallsdeponier, forbrenningsovner, båt- og flytrafikk. Utslipp fra industri, skip langs kysten og lekkasjer fra avløpsledninger kan forårsake mer akutte problemer som krever løpende beredskap.

Renovasjonsbil, Avfallsservice AS