TT-kort er en tilskuddordning for personer som på grunn av varige funksjonshemminger ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud.

Hvem kan få TT-kort

  • Personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming 
  • Ha en funksjonshemming som antas å vare lengere enn 2 år
  • Ved akutt funksjonshemming

Her finner du mer informasjon og retningslinjer

Slik søker du

Her finner du søknadsskjema på TT-kort
Søknadsskjemaet kan også hentes på helse- og omsorgsavdelingen, hjemmetjenesten eller hos fastlege.
Ved søknad skal det foreligge legeeklæring. 

Søknaden sendes til: 
Helse og omsorg, Postboks 193, 9156 Storslett.