Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon

Fristene for å søke til hovedopptaket i barnehagen, innmelding av førsteklassingene til skolestart og for å søke plass til skolefritidsordningen(SFO) nærmer seg

Fristen for å søke plass til hovedopptaket i barnehage er 1.mars 2023
Les mer om hvordan du søker barnehageplass ved å trykke her: Søke, endre eller si opp barnehageplassen - Nordreisa kommune

Frist for innmelding av førsteklassingene er 1. mars 2023. Les mer om hvordan du melder inn din førsteklassing her: Innmelding skole - Nordreisa kommune

Fristen for å søke plass på skolefritidsordningen (SFO for neste skoleår er 1. april 2023. Les mer om hvordan du søker plass her: Skolefritidsordningen (SFO)

Mange gulorange blomster i full blomst (2)

Gratis SFO på 1.trinn for elever fra lavinntektsfamilier

I Nordreisa kan kommunen tilby gratis SFO for familier som har barn i 1.klasse. Ordningen gjelder for skoleåret 2021/2022. Ordningen er finansiert med støtte fra Utdanningsdirektoratet, og vil være søknadspliktig på samme måte som søknad om redusert foreldrebetaling. Ordningen iverksettes fra 1.oktober 2021.

Skole