Godsmottak, fiskerihavn og fiskerimottak

Det meste av gods som fraktes på kjøl til og fra Nordreisa går over havna i Sørkjosen. Havna driftes av Felleskjøpet AS på vegne av Nordreisa kommune. Betongkaia har en kaifront på 30 meter og en dybde på 5,5 meter. I tilknytning til betongkaia ligger kommunens fiskerihavn og fiskemottak, som driftes av Sørkjosen Fiskemottak SA. Fiskemottaket har telefon: 412 73 918 og epost: trond.isaksen80@gmail.com .

For mer detaljert informasjon om Nordreisa kommunes havnevirksomhet, og for å avtale lasting og lossing, klikk deg inn her

Småbåthavn

Småbåthavna i Sørkjosen driftes av Reisafjord båtforening, som har epostadresse: reisafjord@nordtroms.net. Styrets leder Odd Høgbakk kan kontaktes på telefon 909 89 133.

Andre havner og kaier

I tillegg til havna i Sørkjosen er det kommunale havnefasiliteter i Oksfjordhamn, samt en mindre anleggs-kai på Klubbenes. Private havnefasiliteter for lastefartøy, fiskefartøy, havbruk og fritidsbåter er å finne på Hamneidet, Havnnes, Spåkenes, Ravelseiet, og i Rotsund, i tillegg til kai i tilknytning til verftsområdet i Bakkeby.

Havnesamarbeidet i Nord-Troms

Nordreisa kommune er del av havnesamarbeidet i Nord-Troms, som har utarbeidet en presentasjon av alle de kommunale havnetilbudene i regionen.

Havnesamarbeid i Nord-Troms.GIF