Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel

Her finner du informasjon om de kommunale snøskuterløypene, hvordan man søker om dispensasjon for motorferdsel i utmark og alt om dispensasjonsutvalget.

Nordreisa kommune har søkt forlenget åpningstid av snøskuterløypene

Nordreisa kommune har søkt Statsforvalteren om forlenget åpningstid av snøskuterløypene.

På vestsiden ble det søkt om forlengelse til og med 12. mai og på østsiden ble det søkt om forlengelse til og med 5. mai.

Vi forventer svar fra Statsforvalteren 2. mai.

Foto: Thomas Berg

Snøskuterløype 1: Gahperus - Somásjávri stenges fra sammenbindingsløype 3 til Somájávri fra og med 1. mai av hensyn til reindrifta.

Nordreisa kommune stenger fra og med 1. mai en del av snøskuterløype 1: Gahperus - Somájávri av hensyn til reindrifta, i samsvar med forskrift om snøskuterløyper og rasting på islagte vann, Nordreisa kommune, Troms § 3 første ledd bokstav d

Spesifikt vil strekning fra krysset med løype 3 til Somájávri bli stengt. Det vil fortsatt være mulig å kjøre til Geatkkutjávri og over til kommunegrensen til Kåfjord kommune.

Foto: Thomas Berg