Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lag og foreninger

Innholdet på denne siden blir hentet automatisk fra Brønnøysundregistrene. For å vises her, må laget eller organisasjonen være registrert under lag- og foreninger i Brønnøysundregistrene i Nordreisa kommune (kommunenummer 5428).

Ønsker du å endra opplysningene du finn her, må du gjøre endringne i oppføringen i Brønnøysundregistrene

Andre tjenester tilknyttet undervisning

Annen forretningsmessig tjenesteyting

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Diverse

Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter

Husdyrhold

Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Ordinær grunnskoleundervisning

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Underholdningsvirksomhet

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers