Flyktningetjenesten har ansvar for å koordinere bosetting og integrering av flyktninger. Herunder ansvaret for introduksjonsordningen. Tjenesten skal opprettholde kommunens avtale med IMDi om å bosette et gitt antall flyktninger pr. år, og deretter har den ansvar for å følge opp de voksne i Introduksjonsprogrammet.