Vakttelefonen er døgnbemannet.

Ved feil på privat vann eller avløpsledning (Grenpunkt/anboring og ledning til husstand) er eier selv ansvarlig.