Kostnader i forbindelse med driftsforstyrrelser på private ledninger, må dekkes av ledningseier. Vi oppfordrer folk til å benytte seg av rørleggere til arbeid på private ledninger. Dersom kommunen skal være behjelpelig med arbeid på private ledninger, vil arbeidet faktureres etter vedtatte satser: I tillegg til medgått tid hos kunde og kjøring, regnes en time til klargjøring av utstyr. Minstesats er to timer.