Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget brakk i over 30 år.

Kommunen skal vurdere søknaden og ser på:

  • Om det er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget til den som søker
  • Om nydyrkingstiltaket legger til rette for gode løsninger for drifta
  • Tiltaket etter kapittel II i naturmangfoldloven
  • Kravene til vegetasjonssoner mot vassdrag

Link til søknadsskjema: Søknadsskjema nydyrking

Skal du dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke til kommunen, les forskriften her: Nydyrkningsforskiften