Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt å bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp.

Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller areal og omfatter tilskuddsordningene:

  • Arealtilskudd
  • Kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd for husdyr
  • Tilskudd for dyr på beite/utmarksbeite
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
  • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
  • Arealtilskudd til økologisk landbruk
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker, potetproduksjon i Nord-Norge

Link til elektronisk søknadsskjema: Elektronisk søknad til Produksjonstilskudd

Les forskriften her: Forskrift om Produksjonstilskudd og Avløsertilskudd i Jordbruket

For mer informasjon se Landbruksdirektoratets informasjonsside

For veileder se her: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – beregningsveiledning