Kontakt
Du kan ta kontakt med oss via telefon, sms, e-post eller via facebook siden «Nordreisa kommune-ROP-tjenesten». Når du tar kontakt så skal vi gi deg et tilbud om samtale innen 3 virkedager (lørdag og søndag regnes ikke som en virkedag). Vi avtaler ett møte enten på Helsestasjonen eller ett sted der du ønsker. Vi fokuserer først på å bli kjent. Vi kartlegger dine utfordringer, og vi finner sammen ut hvordan vi kan løse utfordringene.

Veien videre
Vi kan tilby samtaletilbud, miljøterapi, motivering og veiledning. Noen ganger kan det være at vi hjelper deg med å komme i kontakt med andre tjenester som vil være rett for deg. Alle avgjørelser gjøres i samarbeid med deg.

ROP-ung samarbeider med Helsestasjonen, Videregående skole og Storslett ungdomsskole, og vi er til stede der følgende dager:

· Videregående skole hver torsdag kl. 09.00-12.00.

· Storslett ungdomsskole hver torsdag kl. 13.00-15.00.

· Helsestasjon etter avtale med deg som ønsker samtale.