Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven

Når er motorferdsel i utmark tillatt? Når trengs det dispensasjon?

Motorferdselslovens hovedregel er at all motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt med mindre annet følger av lov eller tilhørende forskrift. Det er flere unntak i både lov og forskrift. Unntakene kategoriseres  om direktehjemler og dispensasjonshjemler.