Generell studiekompetanse

Vi tilbyr studieforberedende kurs som gir generell studiekompetanse. Fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie.

Yrkesfaglig kompetanse

Vi tilbyr opplæring i fag som fører frem til yrkesfaglig kompetanse med og uten fag/svennebrev. Fagene er blant annet Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg2 Helsearbeiderfaget, Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg2 Helseservicefaget, Vg3 Tannhelsesekretærfaget, Vg3 Helsesekretærfaget, Vg3 Apotekteknikerfaget.

Vi tilbyr også praksiskandidatkurs; blant annet innen Renholdsoperatørfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget med flere.

Forelesningene for alle fagene foregår i lyd-bildestudio ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa og avdeling Skjervøy. Ved oppstart får alle elever ved Videregående opplæring for voksne tilbud om et innføringskurs for å lære å bruke aktuell undervisningsplattform og et kurs i studieteknikk.

Søknadsfrist er 1. mars 2022

Mer informasjon om søkeprosessen finer du her.

Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på www.vigo.no. Velg søknad for voksne/realkompetansevurdering. Ha Min ID/bank ID tilgjengelig for å kunne søke.

Kontaktinformasjon: Studieveileder Nord-Troms videregående skole 92 23 25 09/7778 7000
Epost: beate.jaatun@tffk.no