Nord-Troms Plan og Eiendom er et kommunalt oppgavefelleskap organisert etter kommuneloven kapittel 19. Samarbeidet har som mål å styrke den kommunale planleggingen og samfunnsutviklingen i Nord-Troms. Dette skal oppnås ved å utnytte de ressursene som finnes i samarbeidskommunene og samle dem. På denne måten vil man være mindre sårbar for turnover, utnytte flere stordriftsfordeler og kunne utnytte synergier for å produsere planer av høyere kvalitet på kortere tid enn hver kommune kan gjøre for seg selv.

Nord-Troms Plan og Eiendom består av totalt 7 ansatte hvorav 3 jobber på samarbeidets kontorer på Halti på Storslett og de resterende 4 sitter på hvert sitt rådhus i samarbeidskommunene. Til sammen består samarbeidet av et faglig sterkt fagmiljø med bred kunnskap innenfor relevante fagområder.

De tre som jobber på samarbeidet sine kontoret på Storslett er daglig leder Bård Bendik Grøtta Fanghol og to planleggere. Planleggerne som er lokalisert i hver av samarbeidskommunene jobber 50% for Nord-Troms Plan og Eiendom og 50% for kommunen hvor de er ansatt.

Nord-Troms Plan og Eiendom skal jobbe med følgende oppgaver for samarbeidskommunene:

  • Kommunal planstrategi
  • Kommuneplanens samfunnsdel
  • Kommuneplanens arealdel
  • Digitalisering og kvalitetsheving av planverk og digitale systemer knyttet opp mot dette
  • Utviklingsprosjekter og samarbeid med fagmyndigheter som Kartverket, Statsforvalteren osv.
  • Prosessledelse av tematiske kommunedelplaner

Nord-Troms Plan og Eiendom er lokalisert i flotte, nyoppussede og moderne lokaler på Halti-bygget på regionsentret Storslett i Nordreisa kommune. Her er man del av et stort og variert fagmiljø innen ulike fagfelt både i offentlig og privat sektor med høy kompetanse innenfor mange ulike fagområder. Her er det også lokalisert andre interkommunale samarbeid i Nord-Troms.

 

Les kunnskapsgrunnlagene for våre kommuner her:

Status Lyngen

Status Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono

Status Nordreisa

Status Skjervøy

Status Nord-Troms