Helårlig båndtvang

Nordreisa kommune har flere naturvernområder som er opprettet for å verne om naturmangfoldet. Det er forbudt å slippe løs hunder gjennom hele året i naturreservatene Reisautløpet og Spåkenesøra.

Treningsområde for jakthunder

Det er i Nordreisa kommune etablert ett treningsområde for jakthunder. Området ligger fra Potka til Liland. Innenfor dette området er det gitt dispensasjon fra båndtvangsreglene for og kunne trene hunder i perioden 25.juli til 20.august. Området administreres av Nordreisa jeger og fiskelag

Området blir brukt til turområde og bærplukking. Ved utlegging som treningsområdet blir området imidlertid ikke stengt på noen måter. Turgåere, bærplukkere eller andre kan benytte området fritt. 

Her finner du kart over området

Dispensasjon fra hundeloven

Nordreisa kommune kan gi dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsen for spesifikke formål som for eksempel rypetaksering. Søknad om dispensasjon sendes skriftlig til kommunens postmottak.