Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm. Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter og omsorgsboliger.

Hvem kan få trygghetsalarm

Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil i samarbeid med deg vurdere om trygghetsalarm vil være riktig tjeneste.

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm vil vi legge vekt på:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Slik søker du

Ved behov for trygghetsalarm må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen.
Her finner du søknadskjema og mer informasjon om behandling av søknader

Hva må du betale?

Leie av trygghetsalarm har to priser, avhengig av din inntekt. Se under "Priser" nedenfor. Prisene justeres årlig.

Når søknaden din er godkjent og du får trygghetsalarm

Det monteres opp alarm og elektronisk dørlås. Elektronisk dørlås gjør at hjemmetjenesten kan komme inn uten nøkkel. Det er kun ansatte i tjenesten som har tilgang og det blir loggført hvem som har vært hos deg. Du bruker nøkkel på samme måte som tidligere. Dørlåsen blir montert på innsiden og er ikke synlig på yttersiden. Dersom du vegrer deg for å få montert dørlås, må du anskaffe deg nøkkelboks med kode ved ytterdøra.  Det er også mulig å få en mobil trygghetsalarm som bruker GPS.

Det lages en bruksavtale mellom deg og kommunen.

Tenk på hvor du vil plassere alarmen. Det er en fordel at boksen plasseres slik at responssenteret (vaktsentral) kan høre deg når du utløser alarmen.