Barn leker i skogen

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg - frist for innspill er 20.05.2020

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av  2017 – 2020 ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 og sist rullert a...
JuleSPREK

God JuleSPREK!

Søndag 1. desember er første søndag i advent, og det betyr at JuleSPREK-sesongen er i gang! Hver fredag i advent legges 3 nye nærturer ut i hver komm...
Ut i NORD JuleSPREK

Ut i NORD - Sesongens siste dag!

I dag er årets Ut i NORD-sesongs siste dag!
Rødekors logo til artikler_500x333

Friluftsutstyrsbanken til Nordreisa Røde Kors er på flyttefot

Nordreisa Røde Kors sin friluftsutstyrsbank er på flyttefot. Ny adresse er Flomstadveien 1. Utstyrsbanken åpner i nye lokaler fra og med 6. februar.
Trond Ostvang Ostvangs perspektiv

Julesprek - Kan du ta med kodeark på tur?

Julesprek er godt i gang, men vi trenger at noen melder seg frivillig til å ta med kodearkene ut og henge de opp. For uten frivillige ben å gå på komm...
LOGO AktivPaaDagtid_500x333

Aktiv på dagtid - Turprogram

Her er programmet for Aktiv på dagtid i Nordreisa fram til advent. Håper alle som har behov, lyst og anledning blir med på fine turer.
TromsFylke

Informasjonsmøte om spillemiddelordningen med mer mandag 11. september kl 18.00 på Reisafjord hotell

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og ...
547978_10150789738425020_663929959_n

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 20.12.2016 i sak 93/16 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017 – 2...
Web levert av CustomPublish AS