Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Gjennomføring av prøven

  • Ta kontakt med servicetorget for og avtale dag og tidspunkt for prøven.
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).
  • Det koster 400 kroner. Faktura blir tilsendt
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er lov å ta med lovsamling.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd ved å sende en e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN (vinn.no).

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Kunnskapsprøven

Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub og en for skjenkekontrollører.

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Gjennomføring av prøvene

  • Ta kontakt med servicetorget for å avtale prøvedag og tid.
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde.)
  • Det koster 400 kroner. Fakturaen sendes i etterkant
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Det er lov å ta med ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan ta kunnskapsprøven muntlig (krever legeattest)
Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd ved å sende en e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Hva er pensum?

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.
Pensum for skjenkekontrollører:  Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. 

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på vinn.no.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Hvor tar du prøven?

På rådhuset - servitcetorget, sentrum 17, 9151 Storslett. 

Du kan også ta prøver i andre kommuner.