Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer på høring

Plan Høringsperiode Status Siste behandling Planident
Budsjett 2023 og Handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 - Offentlig ettersyn
02.12.2022 - 16.12.2022
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Høring kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2022-2025
25.10.2022 - 13.11.2022
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Kommunedelplan oppvekst 2023 -2033 - høring
24.10.2022 - 14.11.2022
Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanen for Nordreisa
29.06.2022 - 01.11.2022
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
Høring planprogram kommuneplanen for Nordreisa 2022-2033
16.06.2022 - 12.08.2022
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Temaplan for kulturminner 2022-2032 - høring
03.04.2022 - 16.05.2022
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Høring og offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Storslett sentrum vest
10.03.2022 - 12.04.2022
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn