Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer på høring

Plan Høringsperiode Status Siste behandling Planident
Høring av forslag til forskrift for snøskuterløyper med næringsformål
14.09.2023 - 26.10.2023
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Høring og offentlig ettersyn - forslag om retningslinjer til ny ordning for fond til driftsstøtte til idrettsanlegg og idrettsaktivitet
09.05.2023 - 30.05.2023
Varsel om oppstart av Planprogram oppvekstplan 2024 - 2034
13.03.2023 - 25.04.2023
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt
Planprogram oppvekstplan 2024-2034- høringsutkast Kommunedelplan for oppvekst
13.03.2023 - 25.04.2023
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan Vikaneset reiselivssenter
10.03.2023 - 30.04.2023
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
54282022_001
Høring og offentlig ettersyn - forslag til forskrift hundekjøring i Reisadalen
07.03.2023 - 28.04.2023
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Budsjett 2023 og Handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 - Offentlig ettersyn
02.12.2022 - 16.12.2022
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Høring kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2022-2025
25.10.2022 - 13.11.2022
Planforslag
Besluttet offentlig ettersyn
Kommunedelplan oppvekst 2023 -2033 - høring
24.10.2022 - 14.11.2022
Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanen for Nordreisa
29.06.2022 - 01.11.2022
Planlegging igangsatt
Planlegging igangsatt