Nordreisa kommune administrerer godstransport via Sørkjosen Havn. Driftsansvaret for kai og kaiområdet i Sørkjosen havn utøves av Felleskjøpet. Dette innebærer blant annet at Felleskjøpet har enerett på lasting og lossing av varer over kommunens kai. Unntak er varer som av sin beskaffenhet må losses med spesialutstyr og fiskernes virksomhet ved fiskemottaket.

Felleskjøpet kan kontaktes på tlf: 90946887 eller 41604797.

Anløp og lossing må tilpasses øvrig drift. Melding om tidspunkt for ankomst/lossing meldes til vår ekspeditør Felleskjøpet minimum tre dager før ankomst. Dette gjøres via epost til birger.dalsaune@felleskjopet.no med kopi til oystein.mortensen@felleskjopet.no.

Avgifter ved overføring av gods over Sørkjosen havn er angitt i betalingssatsene.

For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel. Forespørsel sendes på epost til bente.fyhn@nordreisa.kommune.no  

Skjema- Melding til havn om utilstrekkelig mottaksordning av avfall.

Disse kan sendes per epost til driftsansvarlige til de ulike havner.

 

Ved større svikt og akutte situasjoner skal Nordreisa kommune kontaktes ved driftsleder.

Båtplasser i Sørkjosen havn

Reisafjord Båtforening administrerer tildeling og utleie av båtplasser.

Kontaktinfo: reisafjord@nordtroms.net. Styrets leder Odd Høgbakk kan kontaktes på telefon 909 89 133.

Båtplasser i Oksfjord havn

Oksfjord Båtforening drifter havna i Oksfjord for kommunen.  Båtforeningen administrerer også tildeling og utleie av båtplasser.