Kort om skolefritidsordningen (SFO)

  • SFO er et valgfritt fritidstilbud for elever fra 1. til 4. trinn. Tilbudet er åpent før og etter skoletid. Du kan ha hel eller halv plass.
  • Barn på 1. og 2.trinn får inntil tolv timer gratis SFO. 
  • Barn med sammensatte behov kan få tilbud om gratis SFO-plass fra 5. til 10. trinn.
  • Søknadsfristen er 1.april hvert år.

Skolefritidsordningen ved Rotsundelv skole

Rotsundelv skole har en avdeling på skolen som hører til SFO-tilbudet. Uteområdet deles med øvrige elever på skolen.

Åpningstider er fra kl. 7.30 til 16.30. Ved bestilling kan SFO åpne klokken 7.00. 

SFO starter hver høst i uke 32 (den andre uka i august) og holder åpent ut uke 27. De har åpent når skolen ellers har stengt, for eksempel i høst- og vinterferien. 

Skolefritidsordningen ved Moan skole

Moan skole har en avdeling på skolen som hører til SFO-tilbudet. Uteområdet deles med øvrige elever på skolen.

Skoleåret 2023/2024 og fram til 31. desember 2024 er Moan skole under utbygging og renovering, og SFO er lokalisert på Arnestad (tidligere Storslett barnehage). 

Åpningstider er fra kl. 7.30 til 16.30. Ved bestilling kan SFO åpne klokken 7.00. 

SFO starter hver høst i uke 32 (den andre uka i august) og holder åpent ut uke 27. De har åpent når skolen ellers har stengt, for eksempel i høst- og vinterferien. 

For SFO-året 2022/23 har SFO planleggingsdager 8. og 18. august, 6. mars og 26. juni.

Priser for skolefritidsordningen (SFO) 2023

 

Betalingssatser skolefritidsordningen
Hel plass 3. og 4.trinn, fra 10 timer eller mer per ukekr 2 373 
Halv plass 3. og 4.trinn, inntil 9 timer pr ukekr 1 187 
Hel plass 3. og 4. trinn med søskenmoderasjonkr 1 187 
Halv plass 3. og 4. trinn med søskenmoderasjonkr 594    
Hel plass 1. og 2. trinn, fra 13 timer eller mer per ukekr 834    
Halv plass 1. og 2.trinn, inntil 12 timer per ukeGratis    
Hel plass 1. og 2.trinn med søskenmoderasjon                                  kr 417 
 Enkeltdag     kr 155
Kostpenger SFO Rotsundelv skole    kr 36
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon
 
 

Gratis SFO for elever på 5.–10. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra staten.