Kort om skolefritidsordningen (SFO)

  • SFO er et valgfritt fritidstilbud for elever fra 1. til 4. trinn. Tilbudet er åpet før og etter skoletid. Du kan ha hel eller halv plass.
  • Barn på 1. og 2.trinn får tolv timer gratis SFO. 
  • Barn med sammensatte behov kan få tilbud om gratis SFO-plass fra 5. til 10. trinn.
  • Søknadsfristen i år er utsatt til 15.05.2023

Skolefritidsordningen ved Rotsundelv skole

Rotsundelv skole har en avdeling på skolen som hører til SFO-tilbudet. Uteområdet deles med øvrige elever på skolen.

Åpningstider er fra kl. 7.30 til 16.30. Ved bestilling kan SFO åpne klokken 7.00. 

SFO starter hver høst i uke 32 (den andre uka i august) og holder åpent ut uke 27. De har åpent når skolen ellers har stengt, for eksempel i høst- og vinterferien. 

Skolefritidsordningen ved Moan skole

Moan skole har en avdeling på skolen som hører til SFO-tilbudet. Uteområdet deles med øvrige elever på skolen.

Skoleåret 2023/2024 er Moan skole under utbygging og renovering, og SFO er lokalisert på Arnestad (tidligere Storslett barnehage). 

Åpningstider er fra kl. 7.30 til 16.30. Ved bestilling kan SFO åpne klokken 7.00. 

SFO starter hver høst i uke 32 (den andre uka i august) og holder åpent ut uke 27. De har åpent når skolen ellers har stengt, for eksempel i høst- og vinterferien. 

For SFO-året 2022/23 har SFO planleggingsdager 8. og 18. august, 6. mars og 26. juni.

Priser for skolefritidsordningen (SFO) 2023

 

Betalingssatser skolefritidsordningen

Hel plass 3. og 4.trinn, fra 10 timer eller mer per uke

kr 2 373 

Halv plass 3. og 4.trinn, inntil 9 timer pr uke

kr 1 187 

Hel plass 3. og 4. trinn med søskenmoderasjon

kr 1 187 

Halv plass 3. og 4. trinn med søskenmoderasjon

kr 594    

Hel plass 1. og 2. trinn, fra 13 timer eller mer per uke

kr 834    

Halv plass 1. og 2.trinn, inntil 12 timer per uke

Gratis    

Hel plass 1. og 2.trinn med søskenmoderasjon                              

    kr 417 

 Enkeltdag 

    kr 155

Kostpenger SFO Rotsundelv skole

    kr 36

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon

Gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra staten.