Kort om skolefritidsordningen (SFO)

  • SFO er et valgfritt fritidstilbud for elever fra 1. til 4. trinn. Tilbudet er åpet før og etter skoletid. Du kan ha hel eller halv plass.
  • Barn på 1. trinn får tolv timer gratis SFO. 
  • Fra 01.08.2023 får også barn på 2. trinn tolv timer gratis SFO
  • Barn med sammensatte behov kan få tilbud om gratis SFO-plass fra 5. til 10. trinn.
  • Søknadsfristen i år er utsatt til 15.05.2023

Skolefritidsordningen ved Rotsundelv skole

Rotsundelv skole har en avdeling på skolen som hører til SFO-tilbudet. Uteområdet deles med øvrige elever på skolen.

Åpningstider er fra kl. 7.30 til 16.30. Ved bestilling kan SFO åpne klokken 7.00. 

SFO starter hver høst i uke 32 (den andre uka i august) og holder åpent ut uke 27. De har åpent når skolen ellers har stengt, for eksempel i høst- og vinterferien. 

Skolefritidsordningen ved Moan skole

Moan skole har en avdeling på skolen som hører til SFO-tilbudet. Uteområdet deles med øvrige elever på skolen.

Åpningstider er fra kl. 7.30 til 16.30. Ved bestilling kan SFO åpne klokken 7.00. 

SFO starter hver høst i uke 32 (den andre uka i august) og holder åpent ut uke 27. De har åpent når skolen ellers har stengt, for eksempel i høst- og vinterferien. 

For SFO-året 2022/23 har SFO planleggingsdager 8. og 18. august, 6. mars og 26. juni.

Priser for skolefritidsordningen (SFO) 2023

Betalingssatser skolefritidsordningen

Hel plass pr mnd., fra 10 timer eller mer pr uke

kr 2 373

Halv plass, inntil 9 timer pr uke

kr 1 187

Hel plass med søskenmoderasjon

kr 1 187

Halv plass med søskenmoderasjon

kr 594

Hel plass 1.klasse

kr 834

Hel plass 1.klasse med søskenmoderasjon

kr 417

Halv plass 1.klasse

  Gratis

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon

Gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra staten.