Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme seg ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter.

Støttekontakt tildeles personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser som gjør at de trenger hjelp for å kunne delta i aktiviteter. Målet er å gi mulighet for en meningsfull fritid sammen med andre.

Slik søker du

Ved behov for støttekontakt må du sende en søknad til helse- og omsorgsavdelingen.
Her finner du søknadskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Hva må du betale?

Tjenesten er gratis.